Магнет за фрижидер

  • Fridge Magnet

    Магнет за фрижидер

    Имаме различни дизајни за ваш избор. Ние исто така можеме да ги насликаме вашите дизајни на плочката. И услугата OEM е достапна. Магнетот зад него може да се прицврсти на која било црна површина и магнетна табла. Како што се метални вратички од фрижидер, железни полици, аспиратори, печки, ормани за поднесување канцеларии, безбедносни врати, магнетни табли, магнетни табли, магнетни табли за цртање деца, итн. Може да се користат за апсорбирање фотографии, лепливи белешки, потврди и сл. се апсорбираат на калено г ...
  • Fridge Magnet

    Магнет за фрижидер

    Имаме различни дизајни за ваш избор. Ние исто така можеме да ги насликаме вашите дизајни на плочката. И услугата OEM е достапна. Магнетот зад него може да се прицврсти на која било црна површина и магнетна табла. Како што се метални вратички од фрижидер, железни полици, аспиратори, печки, ормани за поднесување канцеларии, безбедносни врати, магнетни табли, магнетни табли, магнетни табли за цртање деца, итн. Може да се користат за апсорбирање фотографии, лепливи белешки, потврди и сл. се апсорбираат на калено г ...